Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_22_003 _Inovace - výzva I.

Název projektu: TOMULI - OP TAK Inovace I. - Inovace výroby dílů z kompozitních materiálů pro automotive

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/02/22_003/0000184

Příjemce podpory: TOMULI s.r.o.

~            ~

Předmětem projektu „TOMULI - OP TAK Inovace I. - Inovace výroby dílů z kompozitních materiálů pro automotive“ je zahájení výroby zcela nového přípravku pro uchycení statoru ventilátoru k chladiči vozidla vyrobeného z kompozitních materiálů - konkrétně unikátní kombinace uhlíku a lnu.

Daná inovace a nové vybavení pomohou zautomatizovat a zvýšit kvalitu výroby kompozitních dílů pro závodní vozidla, kterými se žadatel dlouhodobě zabývá, a dopomůže lépe vyrábět i 90 % stávající produkce společnosti.

Součástí projektu je také inovace procesu, která spočívá v dovybavení výrobních prostor žadatele profesionálním automatickým řezacím stroje pro zpracování prepregu, který vyžaduje nový držák ventilátoru chladiče, a také zvýšení kvality uchování materiálu, aby nedocházelo k jeho postupné degradaci vlivem změny teplot.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.